ISKASA nabídka aplikace

Varianty ISKASA - DOVIS

 • Příprava na levné varianty ISKASA a jednoduchou registraci 
  • připravujeme několik různých variant ISKASA pro pronájem
  • omezení se budou týkat základních funkcí a počtů položek a služeb pro akce
  • bude stačit jednoduchá registrace - nájemce
  • po ověření a nastavení můžete evidovat vlastní akce a ostatní služby a položky
 
 • Nabídky sdíleného prostoru a databáze, na omezení počtů akcí a položek v databázi 
  1. varianta - max  15 akcí měsíčně   =   0 kč
  2. varianta - max 20 akcí měsíčně = 199 kč /   7,99€
  3. varianta - max 40 akcí měsíčně = 399 kč / 15,99€
  • omezení na počet položek a služeb je stejný podle vybrané varianty
  • sdílená databáze a prostor
  • pouze základní funkce ISKASA
  • subdoména, vlastní SSL certifikát
  • ceny uvedeny za měsíc
 
 • Nabídky pro vlastní databáze a garance dat a neomezené počty položek a služeb 
  1. varianta   5GB - neomezená data = 2 990 kč /   98,99€
  2. varianta 10GB - neomezená data = 3 990 kč / 157,99€
  3. varianta 50GB - neomezená data = 5 990 kč / 236,99€
   • liší se pouze prostorem na disku pro přílohy a databázi
   • plná verze ISKASA 
   • v ceně je zálohování prostoru i databáze - 1x týdně
   • možná subdoména nebo vlastní doména, vlastní SSL certifikát
   • ceny uvedeny za měsíc
  4. vyšší požadavky na místo - individuálně
  5. vyšší požadavky na garanci dostupnosti a zálohování - individuálně
 
 • Pronájem serveru, prostoru a databáze + zálohování 
  1. VPS Server   =      4xCPU, 8GB RAM, SSD 160GB, 1GB LAN = 3 290kč / 119,99€
  2. VPS Servery = 2x 2xCPU, 2x4GB RAM, 2x SSD 80GB, 2x 100MB LAN = 4 290kč / 159,99€
  3. VPS Servery = 2x 4xCPU, 2x8GB RAM, 2x SSD 160GB, 2x 1GB LAN =   5 690kč / 219,99€
  4. Pravidelné zálohování prostoru + databáze = od 1 990Kč / 79,99€ / mesíčně
   • cena obsahuje server dle nabídky a cenu za zálohování - 1x týdně
   • plná verze ISKASA
   • subdoména nebo vlastní doména, vlastní SSL certifikát
   • ceny uvedeny za měsíc
 
 • Prodej licence ISKASA
  1. dohodou, lze provozovat na vlastním serveru, vlastní řešení provozu a zálohování
  2. jednorázová platba za zprovoznění a odzkoušení
  3. odprodej licence s možností bezplatného upgrade dle dohody
 

Nabídka rozšíření funkcí ISKASA - DOVIS


Software nabídka měsíční nájem licence
 1. základní cena software uvedená dle nabídky variant v ceně
 2. každé další rozšíření je pořizovací cena
 3. každé další rozšíření techniky je cena
 4. za rozšíření zodpovědné osoby je cena 
 5. za rozšíření WEBCOLLAB je cena
 6. za rozšíření MAJETEK je cena
 7. za rozšíření E-SHOP je cena
 8. za rozšíření DOVIO je cena
 9. za rozšíření NAKUPY-OBJEDNÁVKY je cena

Výběr software a rozšíření dle výběru nabyvatele, která určuje cenu licence – měsíčně

Předání a návrh kalkulace aplikace a vybraných rozšíření
 • ISKASA základ 1)
 • ISKASA základ + Objednávky, evidence souhrny 2)
 • ISKASA základ + rozšířené sazby za prostory (Sazba půlden - Nákup půlden [Kč], Sazba den - Nákup den [Kč], Sazba hodina - Nákup hodina [Kč], Sazba příprava hodina - Nákup příprava hodina [Kč] - pokud má nájemce přípravu akcí povolenou) 2)
 • ISKASA základ + Partneři evidence, karty, vstupy 2)
 • ISKASA základ + rozlišení akcí podle středisek a budov 2)
 • ISKASA základ + evidence aut, rezervace, zodpovědné osoby 2)
 • ISKASA základ + generování a evidence smluv podle prostor nebo budov 2)
 • ISKASA základ + rozlišení položek v akci i podle dodavatelů (služby, mobiliář, personál) 2)
 • ISKASA základ + xml nebo csv exporty 2)
 • ISKASA základ + Barevné rozlišení stavu akcí - legenda akcí (Legenda barev podle stavu akce - lze definovat i vlastní barvy podle středisek) 2)
 • ISKASA základ + Úpravy cen - nákup a prodej v objednávce, nastaví u každého uživatele tato možnost (uživatel může editovat jen ceny nákup a prodej přímo, pokud to má dovoleno) 2)
 • ISKASA základ + rozšíření akcí podle vlastní evidence 2)
   
 • ISKASA základní nastavení + Catering
  • Catering základ – vkládání dokumentu jako přílohy k akci 1)
  • Catering zboží – kategorie a nabídky zboží pro vybraná místa a čas 2)
  • Catering ceny – vkládání základních cen jako v objednávce 2)
  • Catering ceny – ceny objednávky s náhradou za fakturační ceny + přílohy 2)
    
 • ISKASA základní nastavení a technika
  • Technika základ – kategorie, výrobci, sklad a seznam techniky 1)
  • Technika základ + hromadné slevy a denní slevy 3)
  • Technika základ + nabídky techniky s možností přepínání do objednávky 3)
  • Technika základ + baličky techniky i obchod 3)
  • Technika základ + nákladové položky 3)
  • Technika základ + přerozdělování a evidence personálu podle osob 3)
  • Technika základ + evidence podle ser. čísel, příjem, opravy 3)
  • Technika základ + KPI - Kompletní položkový rozpis, roční i měsíční 3)
  • Technika základ + výběr ceny podle období (hodina/půlden/den) 3)
    
 • ISKASA + zodpovědné osoby pro každou položku + evidence zpracování 4)
 • ISKASA + WEBCOLLAB plánování projektů a úkolu 5)
 • ISKASA + MAJETEK s evidencí pohybů majetku podle akcí, mobiliáře, techniky 6)
 • ISKASA + E-SHOP – možnost prodeje prostor pro uživatele s vazbou na obchodníky 7)
 • ISKASA + DOVIO – schvalování objednávek, dokumentů, historie tisku objednávek 8)
 • ISKASA + NAKUPY-OBJEDNÁVKY – evidence nákupů, objednávek, schvalování nadřízenými, vazba na majetek, karty zaměstnance 9)
   
 • PREMIER - exporty dat z akcí souhrně nebo položkově a z objednávek pomocí API PREMIER - připravujeme